Contacto

Blog

Aula Virtual

Diccionarios de emocións

As posibilidades de
#comunicación medraron vertixinosamente, afectando
a todas as ordes e niveis da vida das persoas, incluíndo os
aspectos cognitivos e emocionais.
·
Aumentaron tamén os comportamentos que
raian no patolóxico, como o son a #ansiedade, a #depresión, a disciplina, a
violencia, os trastornos da alimentación, etc.
·
Todos eles son compoñentes do que se define como analfabetismo emocional, e que evidencia os efectos negativos nas persoas e na sociedade das carencias no plano emocional.
·
Chegamos a descubrimentos científicos asombrosos, mais non temos #recursos para xestionar a #ira ou a #tristeza.
·
Ás veces non sabemos tampouco nomear o que sentimos…
·
✏️Cantas palabras relacionadas con fenómenos emocionais es capaz de escribir en 3 minutos?

 

#dicionario de emocións e fenómenos afectivos recolle máis de 560 palabras.
·
A reflexión está servida 💭

Deja un comentario

× ¿Axudámoste?